• Prijzen

  Beurtenkaart (10 lessen): 125€

  Beurtenkaart ( 5lessen): enkel voor burlesque fitness lessen: 65€

  Losse les: 15 €

  Lessenreeks: prijs op aanvraag of zie flyer 

 • Algemene voorwaarden

  Deelname aan de yoga lessen bij Pure L betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

  Cursusgeld

  • Het cursusgeld dient vooraf te worden betaald. Wanneer een persoon zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig na komt, behoudt de docent zich het recht om de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan betalingsverplichting is voldaan. IBAN BE80 0689 0404 5077
  • Graag naam en lessenreeks mededeling vermelden bij betaling

  Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

  • Geniet je van een lessenreeks en kan je niet naar de les komen, dan dien je dit uiterlijk 24u voor aanvang van de les telefonisch door te geven: 0486/41.47.31

  • Online kan je de les via je persoonlijke login tot 12u voor aanvang annuleren of wijzigen.

  • Wanneer je niet kan komen en je geniet van een lessenreeks heb je de kans om iemand anders gratis te laten komen.

  • Betaling is definitief. Indien een deelnemer om wat voor reden dan ook niet langer les kan volgen, is er geen terugbetaling van het lesgeld onder welke vorm ook

  • Betaling van het lesgeld en/of het aftekenen van de leskaart dient voor aanvang van de les te geschieden.

  • Indien een deelnemer in gebreke blijft het lesgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de studio verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is de studiohouder bevoegd de deelnemer van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de studio te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de deelnemer om het volledige lesgeld te voldoen, onverlet. 

  • Pure L Yoga mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, (langdurige) ziekte en andere overmacht situaties.
  • Pure L yoga is bevoegd te allen tijde wijzigingen in de lestijden, tarieven, huisregels en voorwaarden aan te brengen.

  Starten

  • Lieselot D’hooghe verzoekt u ervoor te zorgen dat u op tijd aanwezig bent (5 à 10 min voor aanvang van de les) zodat op tijd met de les kan gestart worden.
  • Indien u meer dan 5 min te laat bent kan u niet meer aan deze les deelnemen. Het is te storend voor de les aangezien de les altijd met ontspanningsoefeningen begint.

  Kleding

  • Zorg ervoor dat u soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich gemakkelijk kan bewegen (bv. Joggingbroek, training, t- shirt).

  Mededelingen

  • Indien er belangrijke zaken te vermelden zijn, dan krijgt u hierover informatie mee naar huis.
  • Alle mededelingen worden ook op de website www.pure-l-yoga.be of facebookpagina Pure L Yoga vermeld.

  Ongevallen en aansprakelijkheid

  • Lieselot D’hooghe is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Bij ernstige lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen.
  • Lieselot D’hooghe stelt zich niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders.
  • Lieselot D’hooghe kan u aansprakelijk stellen voor eventuele schade die door u wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van Lieselot D’hooghe

  Vragen en/of opmerkingen

  • Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan verneemt Lieselot D’hooghe dat graag van u.
   Lieselot is bereikbaar via 0486/41.47.31 of info@pure-l-yoga.be